Pro memoria
Užuojautą reiškiame Spundzevičių šeimai, Anglijoje netekus mylimos dukros ir sesės Eglės. Šiandien sunku surasti žodžius, kuriais galėtume Jus paguosti. Reiškiame Jums, Jūsų šeimai ir artimiesiems visokeriopos stiprybės, vilties ir tikėjimo. Ir prašome visų
2021-04-10 15:25:00
Pro memoria
  Šią sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Renatui Maldūnui ir jo šeimai dėl tėvelio mirties.   UAB „Donėjus“ kolektyvas
2021-04-01
Pro memoria
Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. Tik niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo. Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį dėl brolio Algio staigios mirties.   Bendradarbiai.
2021-03-25
Pro memoria
Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Nuoširdi užuojauta Augenijai Ruželienei netekus mamos.     Roki
2021-03-20
In memoriam Lietuvos patriotui, sąjūdiečiui Vytautui Urbonui
Šiandien, kovo 17 dieną, vėjuotą popietę, Antazavės miestelio kapinėse amžinojo poilsio atgulė šviesaus atminimo Vytautas Urbonas - Lietuvos patriotas, Sąjūdietis.   „Netekau tėvelio, artimo draugo, bendraminčio“- jautriai muziejininkams kalbėjo sūnus Vytautas.
2021-03-17