Rokiškėnas karys – taikdarys Jungtinių Tautų misijoje Malyje (foto) (13)

Publikuota: 2020-09-24 Kategorija: Žmonės
Rokiškėnas karys – taikdarys Jungtinių Tautų misijoje Malyje (foto)
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Rokiškėnui, 506-osios pėstininkų kuopos eiliniui Deividui Maceikai sėkmės linkėjo Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela.

Į Jungtinių Tautų misiją Malyje iškilmingai išlydėti Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 32 kariai savanoriai. Jų gretose – ir rokiškėnas, 506-osios pėstininkų kuopos eilinis Deividas Maceika. Šie kariai prisijungs prie dešimties jau Malyje tarnaujančių rinktinės karių, tarp kurių taip pat yra rokiškėnas, tos pačios kuopos vyresnysis eilinis Deividas Daukas. Mūsiškiai kariai tęsia gražią kuopos tradiciją: dalyvauti visose misijose, kuriose dalyvauja Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos.

Saugoti taiką – užduotis kariams savanoriams
Jungtinių Tautų misijoje MINUSMA dalyvauti mandatą mūsų kariams suteikė Lietuvos Respublikos Seimas. Mūsų kariai tarnauja Malio Gao provincijojoje, kartu su Vokietijos taikdariais. Mūsiškių užduotis: saugoti karinę bazę bei atlikti kitas taikos palaikymo misijos užduotis. Malyje šiuo metu taikdariai reikalingi, nes ten yra nestabili politinė situacija, vyksta kariniai konfliktai tarp tam tikrų politinių grupuočių. Lietuvos Sausumos pajėgos taikos saugojimo užduotį patikėjo ir profesinės tarnybos kariams, tačiau daugumą misijos narių sudaro kariai savanoriai. Kiekviena Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė siunčia į šią misiją savo karius. Vyčio apygardos 5-oji rinktinė karius į Malį siunčia jau antrą kartą. Dešimt karių į misiją išvyko anksčiau ir rokiškėnas karys D. Daukas, kuriam ši misija – jau antroji.
O šiomis dienomis, iškilmingai Biržų pilies kieme išlydėti, išvyko dar 32 Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai savanoriai, tarp jų ir 506-osios kuopos karys eilinis D. Maceika. Šių karių misija truks pusę metų. Jie Malyje pakeis Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karius.

Kapelionas į šventę atvyko... lėktuvu
Šventė prasidėjo smagiomis staigmenomis. Aukoti šv. Mišių ir melstis už išvykstančiųjų tarnauti ne tik Lietuvai, jos žmonėms, bet ir darbais prisidėti prie taikos užtikrinimo visame pasaulyje, karius atvyko Lietuvos karinių oro pajėgų bei Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kapelionas pulkininkas Virginijus Veilentas. Kaip ir dera karinių oro pajėgų atstovui, į Biržus jis atskrido... savo lėktuvu. Už misijos karius meldėsi ir Biržų klebonas Jonas Morkvėnas.
Pamoksle pulkininkas V. Veilentas kalbėjo ne tik apie garbingą taikdarių misiją, ne tik apie tai, kad kariai bus savo šalies, savo miestų ambasadoriai tolimoje Afrikos valstybėje. Bet ir priminė susirinkusiesiems, kad ši misija yra išbandymas. Jis linkėjo toli nuo tėvynės, mažoje stovyklos erdvėje atsidursiantiems kariams linkėjo būti vienas kitam ginklo broliu, sunkiausiomis akimirkomis palaikyti vieni kitus.
Po iškilmingos išlydėtuvių ceremonijos palikdamas Biržus, kapelionas dar kartą praskrido pro aikštę, joje susirinkusiems kariams atsisveikinant pamodamas sparnais...

Linkėjo būti savo krašto ambasadoriais
Išlydėti karių į Biržus atvyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Dainius Pašvenskas. Jis kariams įteikė Lietuvos trispalvę. Ji – daugelio svarbių dalykų simbolis: ir to, kad misijai į tolimąją Afrikos šalį karius delegavo Lietuvos žmonės, ir tai, kad jie – mūsų šalies ambasadoriai šioje valstybėje. Kiekvienam kariui jo misijos svarbą primins ir specialus Vyčio ženklelis, kuriuos pulkininkas D. Pašvenskas į misiją vykstantiems kariams įteikė kartu su Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadu pulkininku leitenantu Vidu Zabiela.
„Noriu palinkėti pareigos jausmo ir kovingo nusiteikimo – bus lengva ar sunku, nes tai yra Lietuvos, kaip valstybės įsipareigojimas pasauliui. Jūs tarnausite Vokiečių vadovaujamoje bazėje, kai tuo pat metu ir mūsų šalyje yra Vokietijos karių atliekančių tarnybą, todėl šiuo atveju vieni su kitais bendradarbiaujame. Vykstate į kraštą, kur politiniai nesutarimai negali užtikrinti saugumo ir viskas remiasi į taikdarius, todėl linkiu atlikti kovinę pareigą“, kalbėjo KASP vadas pulkininkas. Dainius Pašvenskas. Išlydėti savųjų karių atvyko ir Panevėžio miesto, Kupiškio, Biržų, Rokiškio rajonų merai. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas D. Maceikai įteikė Rokiškio miesto vėliavą, kad ji, saugoma mūsų karių, garbingai plevėsuotų Malyje.
Šventėje dalyvavo karių savanorių šeimos, jų tarnybos bičiuliai. D. Maceikos artimieji, ypač mama Aušra, neslėpė jaudulio ir nerimo. Mama prisipažino, kad neramu tokiai netrumpai misijai ir taip toli išlydėti vienturtį sūnų. „Tačiau mes palaikome Deividą, jo apsisprendimą“, – kalbėjo mama.
Pats dviejų misijų Afganistane patirtį turintis kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas kuopos karių vardu pabrėžė: taikdarių artimieji niekada neliks vieni, prireikus jiems į pagalbą visada ateis kuopos žmonės. O tolimajame Malyje, misijoje Deividas taip pat nebus vienas: ten yra ir kitas kuopos karys, tad dviese bus paprasčiau įveikti galimus sunkumus.
Dovanota Rokiškio vėliava kariui brangi ne tik dėl to, kad tai yra mūsų rajono visuomenės pagarbos jo kilniai misijai, jo pastangoms ženklas. Vėliava bus vienas iš nedaugelio daiktų, priminsiančių Rokiškį tolimoje valstybėje. Juk net tokių nuo kelionių neatsiejamų dalykų kaip rokiškėniška duona ar rūkyti mėsos gaminiai vežtis negalima: dėl karšto Malio klimato tai pernelyg pavojinga.

Norėjo išbandyti taikdario misiją
Kodėl D. Maceika nusprendė vykti į Malį? Jis neslepia: įkvėpė ir kuopos draugo D. Dauko pavyzdys. Žinoma, ir noras išbandyti save, įgyti labai vertingos ir prasmingos patirties, praversiančios tolimesnėje tarnyboje.
Kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas D. Maceiką charakterizavo taip: kuopa juo didžiuojasi. Ir tai ne proginiai žodžiai. D. Maceika yra puikus pavyzdys tarnybos draugams. Svarbu ir tai, kad į 506-ąją pėstininkų kuopą jis atėjo jau atlikęs pareigą savo valstybei ir jos piliečiams, po devynių mėnesių šauktinio tarnybos. Tai rodo, kad kariui tarnyba kuopoje savo krašto žmonėms nėra tiesiog prievolė. Į ją jaunas karys žiūri kaip į svarbią ir garbingą pareigą. Tai karys, kuris tarnybai skiria labai daug dėmesio ir laiko, kuopa jam tarsi antrieji namai. Itin motyvuotas, patikimas, atsakingas, įžvalgus, iniciatyvus, nuolatos tobulėjantis, besidomintis karybos naujovėmis, – D. Maceikos savybes vardino jo vadas ir pabrėžė: tarptautinėje taikos palaikymo misijoje įgyta patirtis kariui bus dar didesnis postūmis siekti aukštesnių tikslų, praturtins vertinga patirtimi.
D. Maceikai tarnybos draugai linki ramios tarnybos, ir, žinoma, nekantriai laukia grįžtančio atlikus garbingą taikdario misiją.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video