Pro memoria
Išėjus žmogui lieka tuštuma. Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta. Nuoširdžiausią užuojautą skiriame Onutei Vanagienei dėl mylimos mamytės mirties.   Juodupės kurso draugės.
2021-09-28 08:44:00
Pro memoria
Ten, kur medžiai lyg broliai sustoję, Ten, kur kvepia drėgna smiltele, Sugrįžtu į tave, mano žeme gimtoji. Per anksti sugrįžtu, kad priglaustum mane.   Dėl Kiseliovo Aleksandro mirties nuoširdžiai užjaučiame seseris, brolį ir dukras.   Valios kursiokės.
2021-08-31
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Gediminą ir Mindaugą Stočkus dėl brolio mirties.   Buvę kolegos
2021-07-01
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Bendrojo skyriaus vedėją Astą Zakarevičienę dėl mamytės mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-06-25
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Grizevičiūtę dėl tėvelio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-06-21