Kaip balsavo Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis? (3)

Publikuota: 2021-04-28 Kategorija: Politika
Kaip balsavo Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis?
Rokiškio Sirena nuotr. / Seimo nariai (iš kairės) Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis

Pateikiame duomenis, kaip 2021 m. balandžio 27 d. Seimo posėdžiuose (Nr. 52, Nr. 53) balsavo seimo nariai Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis.

Vidmantas KanopaJonas JarutisKlausimas, dėl kurio vyko balsavimas
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkė projektą Nr. XIVP-436
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos ir Darbo partijos frakcijos pasiūlymo dėl Seimo kanclerio skyrimo balsuoti slaptuoju būdu
SUSILAIKĖSeimo nutarimo "Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių" projektas (Nr. XIVP-420(2)); [priėmimas]; dėl šio Seimo nutarimo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖGinklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-192(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Bankų įstatymo Nr. IX-2085 papildymo dešimtuoju(1) skirsniu ir 79, 81 straipsnių pakeitimo, 80 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4415(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 23, 80, 86, 180(20), 180(25) ir 198 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-336(3)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 29 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-35(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖPRIEŠSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 80(3) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-2158(2)); [svarstymas]; dėl pasiūlymo šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
PRIEŠPRIEŠSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 80(3) straipsniu“ projektas (Nr. XIIIP-2158(2)); [svarstymas]; už A - už pasiūlymą paskirti pagrindiniu komitetu Žmogaus teisių komitetą, už B - už pasiūlymą paskirti pagrindiniu komitetu Socialinių reikalų ir darbo komitetą (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5371(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo
Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5013); [svarstymas]; dėl pasiūlymo šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖSUSILAIKĖValstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-789 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-187); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5279); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
SUSILAIKĖPRIEŠSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 70 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-359(2)); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
PRIEŠPRIEŠ1. Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-41); [svarstymas]; dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-41 iniciatoriams tobulinti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
2. Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-42); [svarstymas]; dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-41 iniciatoriams tobulinti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖPRIEŠ1. Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-41); [svarstymas]; dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-42 iniciatoriams tobulinti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
2. Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-42); [svarstymas]; dėl pasiūlymo grąžinti projektą Nr. XIVP-42 iniciatoriams tobulinti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
PRIEŠPRIEŠBibliotekų įstatymo Nr. I-920 6(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5106); [svarstymas]; dėl pasiūlymo šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Seimo rezoliucijos „Dėl Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Abiejų Tautų Tarpusavio įžado priėmimo 230-ųjų metinių minėjimo“ projektas (Nr. XIVP-434); [priėmimas]; dėl šios rezoliucijos priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Seimo rezoliucijos „Dėl provokuojančių Rusijos veiksmų prie Ukrainos sienos ir politinės bei praktinės paramos teikimo Ukrainai“ projektas (Nr. XIVP-435); [priėmimas]; dėl šios rezoliucijos priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
1. Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-5353(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
2. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 38(1) ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5354(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖ1. Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 24 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5309(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
2. Administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 342(1), 342(2), 342(3), 342(4), 342(5), 342(6), 342(7) įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5308(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo 15 min. pratęsti diskusiją
 
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo 15 min. pratęsti diskusiją
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo 15 min. pratęsti diskusiją
Žemės įstatymo Nr. I-446 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-422); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-295); [svarstymas]; dėl pagrindinio komiteto pasiūlymo atmesti šį projektą
SUSILAIKĖPRIEŠPolitinių partijų įstatymo Nr. I-606 1, 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir 31, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-406); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖSUSILAIKĖCivilinio kodekso 4.85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-325); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymo projektas (Nr. XIVP-415); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio 2 dalies papildymo įstatymo projektas (Nr. XIVP-188); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video