Kaip balsavo Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis? (0)

Publikuota: 2021-04-30 Kategorija: Politika
Kaip balsavo Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis?
Rokiškio Sirena nuotr. / Seimo nariai (iš kairės) Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis

Pateikiame duomenis, kaip 2021 m. balandžio 29 d. Seimo posėdžiuose (Nr. 54, Nr. 55) balsavo seimo nariai Vidmantas Kanopa ir Jonas Jarutis.

Vidmantas KanopaJonas JarutisKlausimas, dėl kurio vyko balsavimas
Klausimas; dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-442
Klausimas; dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-436
Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 20, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-31(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 4(1) straipsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4(2) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-32(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
NEDALYVAVOCivilinio kodekso 2.54, 2.64, 2.71, 2.72 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-33(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5274(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
SUSILAIKĖGinklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-192(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių ir Vokietijos Federacinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje (Lietuvos ir Vokietijos susitarimo dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo) ratifikavimo“ projektas (Nr. XIVP-194(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5372(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 34(4) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4292(2)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3756(2)); [priėmimas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII- 275 2, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 22, 25(2), 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-148(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
1. Administracinių nusižengimų kodekso 223, 321, 327, 401, 413(1), 558, 560, 579, 589, 620, 621, 644 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-106); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
2. Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141(1) straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3220 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-107); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo 3. Administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3262 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-108); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
PRIEŠValstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-436); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo Nr. I-558 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-429); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
PRIEŠPRIEŠ
PRIEŠSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3778(3)); [priėmimas]; dėl šio įstatymo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XIV-17 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-444); [priėmimas]; dėl šio Seimo nutarimo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. XIV-12 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-445); [priėmimas]; dėl šio Seimo nutarimo priėmimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4386(2)); [svarstymas]; dėl pritarimo po svarstymo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4386(2)); [svarstymas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti , už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4386(2)); [svarstymas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti , už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-178); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-178); [pateikimas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti , už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-256); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-204); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-297); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 23, 49, 69 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-226(2)); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 5, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-284); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
NEDALYVAVOPaveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-236); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
NEDALYVAVOPaveldimo turto mokesčio įstatymo Nr. IX-1239 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-236); [pateikimas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti, už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
NEDALYVAVOGyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-318); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
NEDALYVAVOGyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-318); [pateikimas]; už A - už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti, už B - už pasiūlymą šį projektą atmesti (dokumento tekstassusiję dokumentaidetali informacija)
NEDALYVAVOIšmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-266(2)); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
NEDALYVAVO1. Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-292(2)); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo 2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 65 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-293(2)); [pateikimas]; dėl pritarimo po pateikimo
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video