Pro memoria (0)

Publikuota: 2021-01-29 Kategorija: Užuojautos
Pro memoria
Rokiškio Sirena nuotr. / Angelas

„Mokslas, darbas ir atsakomybė – trys pagrindiniai stulpai, kurie laiko žmogų, o valstybės pagrindas – teisingumas“- taip yra pasakęs Vytautas Šlikas, kuris buvo blaškomas po visą Lietuvą. Sunkiais pokario metais mokytojavo, dėl neparankumo esamai tuometinei valdžiai buvo mėtomas iš vienos vietos į kitą. Galiausiai atsidūrė Rokiškio krašte. Rokiškyje dirbo apskrities Švietimo skyriaus metodininku, Panemunėlio (Rokiškio r.) pradinės mokyklos mokytoju, Rokiškio r. Kultūros skyriaus vedėju, Rokiškio vidurinės mokyklos mokytoju. Kaip Vytautas pats mėgdavo pabrėžti, 1958 metais buvo „ištremtas“ į Liudo Giros kolūkį Laibgaliuose, kuriame darbus pradėjo turėdamas antspaudą, arklį ir balną. Sumaniai vadovaudamas prikėlė atsilikusį Liudo Giros kolūkį, apie kurį garsas sklido visoje tuometėje Sovietų Sąjungoje. 1965 metais prisijungė prie medžiotojų būrelio „Stačiaragis“ narių, o vėliau tapo šio būrelio pirmininku bei garbės nariu. Deja, bet Vytautas iškeliavo į šviesius ir nesibaigiančius amžinosios medžioklės plotus. Visi pažinoję jį prisimins kaip reiklų, bet teisingą vadovą, drąsų oratorių, nepataikavusį jokiai valdžiai ir mūru stojusį už paprastus žmones.

Mes, „Stačiaragio“ būrelio medžiotojai, Vytautą Šliką prisiminsime kaip būrelio vadovą,  ilgus dešimtmečius atsidavusiai skiepijusį medžioklės vertybes ir visus mus ugdžiusį tausoti bei saugoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, gausinti juos, gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas. Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.  Velionio atminimas visada išliks jį pažinojusių širdyse.

 

Rokiškio rajono medžiotojų klubo „Stačiaragis“ nariai.

Dalintis naujiena

Sponsored Video